تبلیغات در گوگل

پلن 1 با 20 دلار شارژ اولیه

کلمات کلیدی نامحدود
هزینه کلیک انتخابی
دریافت گزارش
مدیریت زمان و مکان
مشاوره رایگان
مدیریت بودجه روزانه
نمایش رایگان
گوگل فارسی و انگلیسی

پلن 2 با 50 دلار شارژ اولیه

کلمات کلیدی نامحدود
هزینه کلیک انتخابی
دریافت گزارش
مدیریت زمان و مکان
مشاوره رایگان
مدیریت بودجه روزانه
نمایش رایگان
گوگل فارسی و انگلیسی

پلن 3 با 100 دلار شارژ اولیه

کلمات کلیدی نامحدود
هزینه کلیک انتخابی
دریافت گزارش
مدیریت زمان و مکان
مشاوره رایگان
مدیریت بودجه روزانه
نمایش رایگان
گوگل فارسی و انگلیسی

پلن 4 با 200 دلار شارژ اولیه

کلمات کلیدی نامحدود
هزینه کلیک انتخابی
دریافت گزارش
مدیریت زمان و مکان
مشاوره رایگان
مدیریت بودجه روزانه
نمایش رایگان
گوگل فارسی و انگلیسی

پلن 5 با 300 دلار شارژ اولیه

کلمات کلیدی نامحدود
هزینه کلیک انتخابی
دریافت گزارش
مدیریت زمان و مکان
مشاوره رایگان
مدیریت بودجه روزانه
نمایش رایگان
گوگل فارسی و انگلیسی

پلن 6 با 500 دلار شارژ اولیه

کلمات کلیدی نامحدود
هزینه کلیک انتخابی
دریافت گزارش
مدیریت زمان و مکان
مشاوره رایگان
مدیریت بودجه روزانه
نمایش رایگان
گوگل فارسی و انگلیسی

Powered by WHMCompleteSolution