یافتن محصولات و سرویس ها

پلن 100 مگابایتی پربازدید ایران


فضای میزبانی: 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : ندارد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
32,000 تومان شش ماهه
55,000 تومان سالانه
پلن 500 مگابايتی پربازدید ایران


فضای میزبانی: 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : ندارد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
84,000 تومان شش ماهه
145,000 تومان سالانه
پلن 1 گیگابایتی پربازدید ایران


فضای میزبانی: 1 گیگابایتی
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : 1 عدد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
69,000 تومان سه ماهه
240,000 تومان سالانه
پلن 2 گیگابایتی پربازدید ایران


فضای میزبانی: 2 گیگابایتی
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : 2 عدد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
98,000 تومان سه ماهه
340,000 تومان سالانه
پلن 5 گیگابایتی پربازدید ایران


فضای میزبانی: 5 گیگابایتی
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : 4 عدد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
70,000 تومان ماهانه
730,000 تومان سالانه
پلن 10 گیگابایتی پربازدید ایران


فضای میزبانی: 10 گیگابایتی
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : 6 عدد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
115,000 تومان ماهانه
1,200,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution