هاست ویندوز خارج

پلن 50 مگابایتی ویندوز خارج-----------------امکانات دیگر-----------------

 • 50 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد ادان دامنه
 • Unlimited MSSQL Asp.net V3.5,V4,V4.5 Microsoft Access دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • روزانه،هفتگی و ماهانه نسخه پشتیبان
پلن 100 مگابایتی ویندوز خارج-----------------امکانات دیگر-----------------

 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL Asp.net V3.5,V4,V4.5 Microsoft Access دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • روزانه،هفتگی و ماهانه نسخه پشتیبان
پلن 500 مگابایتی ویندوز خارج-----------------امکانات دیگر-----------------

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL Asp.net V3.5,V4,V4.5 Microsoft Access دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • روزانه،هفتگی و ماهانه نسخه پشتیبان
پلن 1000 مگابایتی ویندوز خارج-----------------امکانات دیگر-----------------

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL Asp.net V3.5,V4,V4.5 Microsoft Access دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • روزانه،هفتگی و ماهانه نسخه پشتیبان
پلن 2000 مگابایتی ویندوز خارج-----------------امکانات دیگر-----------------

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL Asp.net V3.5,V4,V4.5 Microsoft Access دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • روزانه،هفتگی و ماهانه نسخه پشتیبان
پلن هاست نامحدود ویندوز خارج-----------------امکانات دیگر-----------------

 • نامحدود فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL Asp.net V3.5,V4,V4.5 Microsoft Access دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • روزانه،هفتگی و ماهانه نسخه پشتیبان

Powered by WHMCompleteSolution