ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.net
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.org
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.in
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
.us
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
.info
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.co.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.ac.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.org.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.gov.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.id.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.biz
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.name
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.ae
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.am
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.asia
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.at
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.bar
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.bz
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.ca
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
.cc
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.cn
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.co
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.co.in
31,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
.co.nz
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.co.uk
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.com.co
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.de
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.es
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
.eu
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.fr
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.gg
737,000 تومان
1 سال
737,000 تومان
1 سال
737,000 تومان
1 سال
.host
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.it
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
.me
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.mn
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.mobi
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.net.co
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.net.in
31,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
.net.nz
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
.nl
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.press
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
243,000 تومان
1 سال
.pro
52,500 تومان
1 سال
52,500 تومان
1 سال
52,500 تومان
1 سال
.pw
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.ru
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.site
24,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
.tel
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.tv
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.website
19,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
.wiki
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution