ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید :

  • قیمت های زیر قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت کننده برای دامنه های خاص هزینه های بالاتری را پیشنهاد میکند که امکان ثبت با قیمت های معمولی وجود نخواهد داشت. در اینصورت مابه التفاوت اخذ خواهد شد و یا سفارش لغو میشود.
  • ثبت دامنه های زیر به صورت اتوماتیک و آنی می باشد.
  • دامین های با نام کشور ها مثلا ایران با وجود آزاد بودن امکان ثبت نخواهند داشت.
  • حداقل طول هر دامین باید ۳ حرف باشد.
  • دامنه ها به نام و با مالکیت ۱۰۰ درصد شخص می باشد.
  • ثبت دامنه های co.ir تنها برای شرکتهای ثبت شده، همراه با ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت امکان پذیر است.
  • ثبت دامنه های ac.ir , sch.ir تنها برای آموزشگاها، دانشگاها و موسسات آموزشی همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن موسسه میسر خواهد بود. ضمنا ac.ir تنها برای موسسات آموزشی دارای مجوز از آموزش عالی ثبت میشود.
  • ثبت دامنه های gov.ir , org.ir تنها برای سازمانها و ارگانهای دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود.
  • ثبت دامنه های net.ir تنها برای شرکتهای ICP / ISP خدمات دهنده اینترنت دارای مجوز رسمی قابل ثبت است.
  • پس از ارسال سفارش، درخواست کتبی ثبت دامنه های ac.ir, sch.ir, gov.ir را به ایمیل Info@nic.ir ارسال فرمایید.

ثبت دامنه

[whmpress_domain_search_extended_ajax placeholder=”نام دامنه را وارد کنید” button_text=”جستجو” text_class=”” button_class=”” action=””]
نام پسوند مدت زمان
هزینه ثبت
.ir1 سال4.000 تومان
.ir5 سال14.000 تومان
.co.ir1 سال4.000 تومان
.ac.ir1 سال4.000 تومان
.sch.ir1 سال4.000 تومان
.net.ir1 سال4.000 تومان
.org.ir1 سال4.000 تومان
.gov.ir1 سال4.000 تومان
.id.ir1 سال4.000 تومان
.com1 سال33.000 تومان
.net1 سال39.000 تومان
.org1 سال42.000 تومان
.biz1 سال22.000 تومان
.info1 سال42.000 تومان
.in1 سال33.000 تومان
.us1 سال27.000 تومان
.name1 سال35.000 تومان
.ae1 سال330.000 تومان
.am1 سال290.000 تومان
.asia1 سال46.000 تومان
.at1 سال53.000 تومان
.bar1 سال229.000 تومان
.bz1 سال63.000 تومان
.ca1 سال112.000 تومان
.cc1 سال78.000 تومان
.cn1 سال78.000 تومان
.co1 سال39.000 تومان
.co.in1 سال25.000 تومان
.co.nz1 سال176.000 تومان
.co.uk1 سال41.000 تومان
.com.co1 سال48.000 تومان
.de1 سال42.000 تومان
.es1 سال35.000 تومان
.eu1 سال35.000 تومان
.fr1 سال31.000 تومان
.gg1 سال707.000 تومان
.host1 سال300.000 تومان
.it1 سال31.000 تومان
.me1 سال76.000 تومان
.mn1 سال230.000 تومان
.mobi1 سال41.000 تومان
.net.co1 سال48.000 تومان
.net.in1 سال25.000 تومان
.net.nz1 سال176.000 تومان
.nl1 سال35.000 تومان
.press1 سال223.000 تومان
.pro1 سال14.000 تومان
.pw1 سال30.000 تومان
.ru1 سال63.000 تومان
.site1 سال18.000 تومان
.tel1 سال45.000 تومان
.tv1 سال110.000 تومان
.website1 سال15.000 تومان
.wiki1 سال96.000 تومان
.ws1 سال124.000 تومان
.xyz1 سال14.000 تومان