مرور محصولات و خدمات

نمایندگی 1 گیگابایتی هاست لینوکس ایران
فضای هاست : 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تمامی امکانات : نامحدود
پنل : CPanel/WHM

15,000 تومان ماهیانه
150,000 تومان سالانه
نمایندگی 2 گیگابایتی هاست لینوکس ایران
فضای هاست : 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تمامی امکانات : نامحدود
پنل : CPanel/WHM
20,000 تومان ماهیانه
200,000 تومان سالانه
نمایندگی 5 گیگابایتی هاست لینوکس ایران
فضای هاست : 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تمامی امکانات : نامحدود
پنل : CPanel/WHM

35,000 تومان ماهیانه
350,000 تومان سالانه
نمایندگی 10 گیگابایتی هاست لینوکس ایران
فضای هاست : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تمامی امکانات : نامحدود
پنل : CPanel/WHM

45,000 تومان ماهیانه
450,000 تومان سالانه
نمایندگی 25 گیگابایتی هاست لینوکس ایران
فضای هاست : 25 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تمامی امکانات : نامحدود
پنل : CPanel/WHM

75,000 تومان ماهیانه
750,000 تومان سالانه
نمایندگی 50 گیگابایتی هاست لینوکس ایران
فضای هاست : 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تمامی امکانات : نامحدود
پنل : CPanel/WHM

99,000 تومان ماهیانه
990,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution