مرور محصولات و خدمات

پلن 50 مگابایتی خارج


فضای میزبانی: 50 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : ندارد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
18,000 تومان سالانه
31,000 تومان دو ساله
38,000 تومان سه سالانه
پلن 100 مگابایتی خارج


فضای میزبانی: 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : ندارد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
30,000 تومان سالانه
51,000 تومان دو ساله
63,000 تومان سه سالانه
پلن 500 مگابایتی خارج


فضای میزبانی: 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : ندارد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
26,000 تومان شش ماهه
52,000 تومان سالانه
89,000 تومان دو ساله
110,000 تومان سه سالانه
پلن 1000 مگابایتی خارج


فضای میزبانی: 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : ندارد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
32,500 تومان شش ماهه
65,000 تومان سالانه
111,000 تومان دو ساله
137,000 تومان سه سالانه
پلن 2000 مگابایتی خارج


فضای میزبانی: 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : ندارد
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
20,000 تومان سه ماهه
80,000 تومان سالانه
136,000 تومان دو ساله
168,000 تومان سه سالانه
پلن هاست نامحدود خارج


فضای میزبانی: نامحدود
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
اد آن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل

-----------------امکانات دیگر-----------------

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
نسخه پشتیبان : روزانه،هفتگی و ماهانه
30,000 تومان سه ماهه
120,000 تومان سالانه
204,000 تومان دو ساله
252,000 تومان سه سالانه

Powered by WHMCompleteSolution