ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید :

  • قیمت های زیر قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت کننده برای دامنه های خاص هزینه های بالاتری را پیشنهاد میکند که امکان ثبت با قیمت های معمولی وجود نخواهد داشت. در اینصورت مابه التفاوت اخذ خواهد شد و یا سفارش لغو میشود.
  • ثبت دامنه های زیر به صورت اتوماتیک و آنی می باشد.
  • دامین های با نام کشور ها مثلا ایران با وجود آزاد بودن امکان ثبت نخواهند داشت.
  • حداقل طول هر دامین باید ۳ حرف باشد.
  • دامنه ها به نام و با مالکیت ۱۰۰ درصد شخص می باشد.
  • ثبت دامنه های co.ir تنها برای شرکتهای ثبت شده، همراه با ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت امکان پذیر است.
  • ثبت دامنه های ac.ir , sch.ir تنها برای آموزشگاها، دانشگاها و موسسات آموزشی همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن موسسه میسر خواهد بود. ضمنا ac.ir تنها برای موسسات آموزشی دارای مجوز از آموزش عالی ثبت میشود.
  • ثبت دامنه های gov.ir , org.ir تنها برای سازمانها و ارگانهای دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود.
  • ثبت دامنه های net.ir تنها برای شرکتهای ICP / ISP خدمات دهنده اینترنت دارای مجوز رسمی قابل ثبت است.
  • پس از ارسال سفارش، درخواست کتبی ثبت دامنه های ac.ir, sch.ir, gov.ir را به ایمیل Info@nic.ir ارسال فرمایید.

ثبت دامنه

[whmpress_domain_search_extended_ajax placeholder=”نام دامنه را وارد کنید” button_text=”جستجو” text_class=”” button_class=”” action=””]
نام پسوند مدت زمان
هزینه ثبت
.ir1 سال4.000 تومان
.ir5 سال14.000 تومان
.co.ir1 سال4.000 تومان
.ac.ir 1 سال4.000 تومان
.sch.ir1 سال4.000 تومان
.net.ir1 سال4.000 تومان
.org.ir1 سال4.000 تومان
.gov.ir1 سال4.000 تومان
.id.ir1 سال4.000 تومان
.com1 سال33.000 تومان
.net1 سال39.000 تومان
.org1 سال42.000 تومان
.biz1 سال22.000 تومان
.info1 سال42.000 تومان
.in 1 سال33.000 تومان
.us 1 سال27.000 تومان
.name 1 سال35.000 تومان
.ae 1 سال330.000 تومان
.am 1 سال290.000 تومان
.asia 1 سال46.000 تومان
.at 1 سال53.000 تومان
.bar 1 سال229.000 تومان
.bz 1 سال63.000 تومان
.ca 1 سال112.000 تومان
.cc 1 سال78.000 تومان
.cn 1 سال78.000 تومان
.co 1 سال39.000 تومان
.co.in 1 سال25.000 تومان
.co.nz 1 سال176.000 تومان
.co.uk 1 سال41.000 تومان
.com.co 1 سال48.000 تومان
.de 1 سال42.000 تومان
.es 1 سال35.000 تومان
.eu 1 سال35.000 تومان
.fr 1 سال31.000 تومان
.gg 1 سال707.000 تومان
.host 1 سال300.000 تومان
.it 1 سال31.000 تومان
.me 1 سال76.000 تومان
.mn 1 سال230.000 تومان
.mobi 1 سال41.000 تومان
.net.co 1 سال48.000 تومان
.net.in 1 سال25.000 تومان
.net.nz 1 سال176.000 تومان
.nl 1 سال35.000 تومان
.press 1 سال223.000 تومان
.pro 1 سال14.000 تومان
.pw 1 سال30.000 تومان
.ru 1 سال63.000 تومان
.site 1 سال18.000 تومان
.tel 1 سال45.000 تومان
.tv 1 سال110.000 تومان
.website 1 سال15.000 تومان
.wiki 1 سال96.000 تومان
.ws 1 سال124.000 تومان
.xyz 1 سال14.000 تومان